Vzdálení se a omluva

6. června 2008 v 1:16 | Markétka |  AKTUÁLNĚ
Moji milí,
cítila a stále cítím, že se potřebuji na chvíli vzdálit od svých povinností, abych
jasněji viděla další kroky na své cestě a mohla učinit potřebné změny ve svém životě.
Terapie, diagnostiku, zprostředkování a další budu opět provádět až se zase "vrátím".
Omlouvám se tedy, že nyní nedostojím svým povinnostem. Jakmile se "vrátím", učiním tak s
Láskou, radostí a lehkostí :-)
Doufám, že budete mít trpělivost a vydržíte.
Těším se...
s Láskou
Markétka
 

Světelná mřížka 3.6.

30. května 2008 v 13:00 | Markétka |  AKTUÁLNĚ
Nejbližší meditace a přenosy 3.6. 20 h SEČ. Obecně jsou meditace 24 hodinové. Od 20h možnost již tradičně přijmout také aktivaci Světelného Těla od Children of the Sun Aktivačního týmu. Jak? Stačí mít záměr přijmout aktivaci a v tu dobu meditovat.
Záměr meditací a přenosů Světelné mřížky 3.6.:
zesílení a rozšíření Světelné mřížky a Posílání Lásky světu.
Markétka

Drunvalo Melchizedek: CO SE STANE V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI ?

28. května 2008 v 9:35 | Markétka |  Inspirující články
Obvykle, když se přibližujeme k tomuto bodu precese, kde nastává tato změna, všechno se začíná hroutit - všechny společenské struktury atd. se začínají rozpouštět a hroutit. Klíčem k tomu je magnetické pole Země. Stejně tak, jak si dnešní věda uvědomuje, to může být i klíčem, který v první řadě umožní posun Zemské osy skrze magneto-dynamiku, protože magnetické pole udržuje spojení tam, kde se tekuté aspekty Zemské kompozice stávají pevnými. Při zhroucení tohoto pole se některé pevné látky stanou tekutými a kluzkými. Bylo to demonstrováno v laboratořích. Klíčem je magnetické a elektromagnetické pole. Magnetické pole používáme k interpretaci toho, kdo a co si myslíme, že jsme, a ukládání své paměti. Potřebujeme vnější magnetické pole, abychom si věci pamatovali tak, jak si je pamatujeme. Nemůžeme žít bez nějakého druhu magnetického pole. Když se podíváte na velká města po celém světě, všimnete si, že během úplňku, den před ním a den po něm dochází k více znásilněním a vraždám. Důvodem je, že úplněk vytváří jakoby vlnu v magnetickém poli Země a tato změna stačí k tomu, aby se lidé, kteří jsou emocionálně na hranici, přes tuto hranici přehoupli. Magnetické pole ovlivňuje emocionální tělo.

Zhroucení magnetického pole

Představte si planetu v bodě precese, kdy se věci začínají dostávat mimo rovnováhu. A najednou začne magnetické pole Země, po velmi krátkou dobu (obvykle tři až šest měsíců) hodně kolísat a vlnit se. Stane se to, že lidé ho začnou ztrácet. Budou šílení. Tak se zhroutí všechny struktury na planetě. Bez této rovnováhy se všechno rozpadne. Magnetické pole zmizí úplně na alespoň tři a půl dne. Obvykle dojde k nárůstu chaosu.

Interakce s mřížkou

Pokaždé, když se jeden člověk připojí k mřížce vědomí, zvýší signál z mřížky. Přijde chvíle, kdy si lidé začnou prostě vzpomínat a myslet nově. Děti s tím budou mít nejméně potíží. Čím je člověk starší, tím je to těžší.

Poslední čas posunu osy a dimenzionální propojení

Snad nedojde k tomu, že by se všichni opravdu zbláznili - pokud ano, odtud je myšlenka Armageddonu. Když se podíváte do záznamů, uvidíte, že když se osa posunula v roce 1400 n.l., v Jižní Americe spolu začali všichni bojovat a vést války, protože jejich emoce byly tak silné. Snad se nestane něco podobného.

Asi pět nebo šest hodin před dimenzionálním posunem vědomí začne proces, který je obvykle s posunem osy spojený. Posuny osy a posuny vědomí jsou obvykle propojeny. V tomto případě může dojít k posunu vědomí před nebo po posunu osy. Obvykle nastávají současně a obvykle se v této době, pět nebo šest hodin předtím, objevuje vizuální fenomén. To se stane téměř určitě, jak se začne propojovat 3. a 4. dimenze a naše vědomí se začne přesouvat do vědomí 4. dimenze, zatímco vědomí 3. dimenze začne odcházet.

Až se to stane, synteticky vyrobené předměty složené z materiálů, které se na Zemi přirozeně nevyskytují, začnou převážně mizet, podle toho, z jakých materiálů jsou. Nezmizí všechny najednou. Když se mřížka vědomí 3. dimenze začne rozpadat spolu s hroucením magnetického pole, tyto syntetické věci začnou mizet. Vzhledem k tomu, že změny osy/vědomí/mřížky se děly po miliony let, to je důvod, proč je tu tak málo vyrobených předmětů z předešlých civilizací (některé byly vyvinutější než ta naše), které by nám o nich pověděly.

Skutečnost, že začnou věci mizet, způsobí, že lidé, kteří nevědí, co se děje, budou opravdu bláznit. Proto je tak důležité na tohle pamatovat. Je to přirozený proces, a když se začne dít, měli byste jít na místo, které je přirozené, nezůstávat uvnitř umělých struktur. Musíte být venku na zemi. To je důvod, proč velmi vyspělé civilizace stavěli struktury z přírodních materiálů, jako je kámen. Takové struktury vydrží dimenzionální změny.

Také proto v Taos pueblo, který je starý 1400 let, nedovoluje zákon kmene mít v budovách cokoli syntetického. Vědí, že až přijde den očisty, půjdou dovnitř a zůstanou v klidu soustředění.

Pak je tu další fenomén, který pravděpodobně nastane. Když přijde dimenzionální propojení, ve světe 3. dimenze se mohou objevovat věci 4. dimenze. Jde o předměty, které nebudou zapadat do okolního světa a budou mít barvy dráždící vaši mysl. Budou mít dopad na vaši mysl, kterému nebudete rozumět. Vzhledem k tomu, že je žádoucí postupný průchod rozhraním mezi dimenzemi, nedotýkejte se těchto věcí (dotyk by vyvolal okamžité a plné vtáhnutí do 4. dimenze) ani se na ně nedívejte. Jsou šálivé a dívání se na ně by příliš zrychlilo váš přesun do 4. dimenze.

Pokud zůstanete klidní a soustředění, budete to vše moci nějakou dobu sledovat, ale ne dlouho. Jakmile se magnetické pole zhroutí, vaše zorné pole zmizí a ocitnete se v černé prázdnotě. Země 3. dimenze, se vším záměrem a účelem, bude pro vás ta tam. Většině lidí se v tu chvíli stane to, že usnou a začnou snít, což potrvá asi tři až čtyři dny. Jestli chcete, můžete tam jen tak sedět, ale uvědomte si, že cokoli pomyslíte, že se stane, stane se. Uvědomte si, že poté projdete jakoby procesem "narození" do 4. dimenze a nemějte z toho obavy. Tento proces je dokonalý a přirozený, ale pro lidi na úrovni 3. dimenze je velkým problémem strach. Zdá se, že jde o nový proces, ale je velmi velmi starý. Už jste to zažili. V určité chvíli během toho procesu si možná dokonce vzpomenete, že jste to už zažili.

Druhá strana

Když začne být svět 4. dimenze vnímatelný, světlo se zase vrátí. Ocitnete se ve světě, jaký jste nikdy neviděli (ačkoli viděli, jen si to nebudete pamatovat, protože vaše paměť už byla tolikrát vymazána). Bude se to zdát jako zbrusu nové místo. Všechny barvy a tvary a pocit ze všeho bude nový. S vnímáním na tom budete tak, jako když jste přišli do vědomí 3. rozměru, až na to, že budete stejně velcí, jako jste teď. Spousta věcí je na různých světech velmi podobná - jednou z nich je představa svaté trojice (matka-otec-dítě). Když vstoupíte na toto zcela nové místo, i když nebudete ničemu rozumět, uvidíte tam stát dvě bytosti - mámu a tátu; oproti vám budou hodně velcí. Budou tři až čtyři metry vysocí, jeden bude muž, druhá žena. Tyto bytosti k vám budou mít pouto a budou vás vést a chránit během vaší počáteční doby na tomto světě. Tyto bytosti k vám nebudou mít stejný druh připoutanosti jako zřejmě měli vaši rodiče na Zemi. Od samého počátku vědí, že jste součástí Stvořitele a rozpoznávají vaši božskou povahu. Budete vypadat stejně jako teď, ale pravděpodobně nazí, protože umělé oblečení nepřetrvá během posunu.

Projdete ven na druhé straně a objevíte se v této neuvěřitelné realitě s těmito dvěma bytostmi, ke kterým budete nějak cítit silnou lásku, ačkoli nebudete chápat proč. Přestože vaše fyzická forma bude stejná, atomová struktura ve vašem těle bude dramaticky změněná. Mnoho z hustoty dřívější fyzické struktury bude přeměněno na energii a atomová struktura bude od sebe vzdálenější než dříve. Většina vašeho těla bude převedena na energii, ale nebudete si to uvědomovat.

Scénář "Mnozí jsou voláni, málokteří jsou vybráni"

Ježíš říká v Bibli, že "dva budou v loži a jednoho z vás vezmu". Jde zde o scénář "mnozí jsou volání, málo je vybráno" a tak je tomu často, ale ostatním můžete pomoci jen do určité míry. Tímto procesem projdete sami. Jeho povaha bude záviset na vašich vlastnostech a na tom, kdo jste.

Obvykle se to stane tak, že někteří lidé projdou, jiní ne, ale je tu i třetí možnost - že někdo projde jen tak tak. Ježíš mluvil o podobenství zrn a plev. Pšenice, která projde, na sobě měla nějaké plevy. Ale kdo odstraní plevy? Plevy odstraní sebe samy. Sami sebe protřídíte. Když se člověk dostane do vědomí 4. rozměru, většinou si neuvědomuje, že tvoří celý svět a všechno v něj každičkou sekundu svými myšlenkami a pocity - všechno. Platí to i ve 3. dimenzi, ale není to vědomé, protože jsme na sebe v kultuře uvrhli všelijaká omezení, že si myslíme, že nic nemůžeme. Tam to bude všechno okamžité a jasné. Když jste tak a nejste na to opravdu skutečně připravení a začnete myslet negativní myšlenky a přijde strach, vytvoříte scénář, který vyústí v to, že se propadnete zpátky do nižšího rozměru.

Současně přitom ona "pšenice" projde, sedí tak a myslí na lásku, pravdu, krásu, mír a harmonii - a to všechno se stane. Začnete to všechno uskutečňovat. Budete stabilní v nové realitě díky tomu, co myslíte a cítíte, díky svým vlastnostem a tomu, kým jste. Ježíš k tomuto času řekl "když budete žít mečem, zhynete mečem" a "mírní zdědí Zemi". Ti, kteří jsou tam a nesnaží se chránit se, zabíjet ani nic takového, jen být a myslet pozitivní myšlenky, které se uskutečňují, právě vyhráli tuto hru.

Poté, co se bytosti, které nerezonují s touto realitou ("plevy"), vytratí a rezonující bytosti ("zrno") zůstanou, první z věcí, kterou si začnete uvědomovat bude "jé, všechno, na co pomyslím, se stane!". Obvykle se lidé ve světle toho podívají na své tělo a začnou měnit svůj vzhled tak, aby vyhovoval jejich idealizované představě, kterou mají v mysli - je to cvičení jako pro dítě. Když se podíváte na některé z mimozemských ras, všichni jsou vysocí, krásní a zdraví. Vlastní úprava struktury svého těla je od 4. dimenze výše přirozeným jevem. Je to tvořivé vyjádření. Poté přijdete na jiné zajímavé aktivity.

Na Zemi ve 3. rozměru trvá zhruba 18 až 21 let, než dítě vyroste a může jít do světa a starat se o sebe. Ve světě 4. rozměru to podle zkušenosti trvá asi dva roky, než přejdete ze současné velikosti a stavu (poté, co se tam dostanete) do stavu dospělého - vaše tělo poroste, vaše hlava se vzadu prodlouží a nakonec budete vypadat jako Achnaton. O tomhle celém je ono egyptské vejce metamorfózy.

Vše tohle vysvětluje, proč je pro vás podstatné, abyste si udrželi mír během prvních několika hodin dimenzionálního propojení a postupu do další oblasti dimenzionálního vědomí. Ještě jednou, pracujte na svém charakteru. Jakmile jednou ustanovíte své Merkaba, máte vyhráno. Nejdůležitější ze všeho je vnitřní technologie. Pomáhání ostatním je velmi důležité. Jak jednou lépe rozumíte, o co tady jde, máte morální odpovědnost pomoci, když jste o to požádáni.

Váš vesmírný vývoj

Během tohoto posunu se část vašeho "vyššího já" spojuje s vaším současným stavem vědomí do bodu, kdy vy a ono se stane jedním.

Bytost velmi vysokého dimenzionálního vědomí má jako své "tělo" planetu Zemi. Vy, na vysoké úrovni vědomí, máte jako tělo to, které právě používáte. Jednoho dne se doslova stanete slunci a hvězdami na obloze - je to součástí procesu života.

Vaši noví "rodiče"

S těmito bytostmi, které potkáte, vašimi novými "rodiči", budete už mít "karmickou" vazbu; budou vás provázet a chránit během prvních dvou let, dokud nebudete moci pokračovat sami za sebe. Uvědomují si vaši pravou božskou podstatu jakožto součást stvoření, oproti současným pozemským rodičům - mnozí z nich vidí své děti jako "majetek", který mají "ovládat". Když vám budou vaši rodiče chtít něco sdělit, prostě to zažijete. Když vám budou chtít říct o nějakém místě, prostě tam budete. Ale říše 4. dimenze není ve skutečnosti až tak odlišná od 3. dimenze, v určitých oblastech. Pořád je to svět, který má svůj fyzický aspekt.

Vnoření modelů vědomí Krista/Jednoty do planetárních mřížek

Mnoho jednotlivých bytostí se zjevilo na této planetě, aby ukázaly různé možnosti vědomí jednoty. Byl potřeba model, který by vnořil příklad do akašického/tvarového pole a do paměti člověka, že vědomí jednoty je možností. Ježíš, který předtím prošel velkým počtem dimenzionálních úrovní, byl bytostí, která tento účel splnila. Díky jeho snahám je představa vědomí jednoty člověka zapsána v paměti lidstva jako model. Stejně tak je i v mřížce okolo planety.

Prvním, kdo ilustroval vědomí jednoty byl jeden z faraonů, Achnaton, takové "kterým se jednou staneme". Chodil po světě několik let a vložil to do mřížky. Zasadil semeno, ze kterého vzešlo Essenské bratrstvo. Z nich nakonec vzešli Marie a Josef, kteří opět umožnili zavedení jednoty vědomí skrze Ješuu Ben Josefa, zvaného Ježíš. Když začal Ježíš lidem říkat "milujte jeden druhého, milujte své nepřátele", nikdo to nechtěl slyšet - lidé byli ve vědomí dvojnosti a nedávalo jim to smysl. Teď, když víme o vědomí 4. rozměru, mělo by to dávat smysl. Slova, která říkal, jsou mocná a pravdivá, a my musíme tyto vědomosti převzít a učinit z nich součást svého života.

Veškerá snaha bytostí vědomí jednoty, které přišly na Zemi do 3. dimenze, měla vést k uzdravení procesu, který se stal v Atlantidě.

zdroj:www.novazeme.ning.com(pozn. Ivanky Mukové: Nalezeno při "úklidu" PC; nevím, kdo to přeložil, kdybyste ho někdo znal, dejte mi vědět! )
 


PRÁZDNOTA, CO PŘINESE ČERVEN A SKUTEČNÝ VÝZNAM ROKU 2012 (Energy Alert 21.5.2008)

28. května 2008 v 9:14 | Markétka |  Inspirující články


Naší planetě se úspěšně daří její snaha o zvýšení svých vibrací a ukotvení nového prostředí a nové reality.

Mnoho toho, co existovalo v realitách minulosti nebo uvnitř nízko vibrujících dimenzí, se teď již stává jen jakousi iluzí a té již zbývá jen málo sil k tomu, aby se udržela. Minulý rok jsme si vytvořili výše vibrující svět a z toho důvodu se nám může zdát ten starý již spíše jako nepovedený sen. Staré systémy, staré struktury společnosti se přežily. Není již nic, pro co by se tu mohly dále zdržovat a žijí opravdu jen v představách a přáních lidí.

Jak postupujeme dál a dále do vyšších oblastí, máme čím dál tím méně společného s tím, co bylo. Toto v nás může vytvořit i pocit pádu někam, kde se nemůžeme ničeho zachytit, žádného pevného bodu. Můžeme mít pocit, že již nemáme takovou podporu jako dřív nebo že jsme se dokonce ocitli na opuštěném místě a úplně sami... zvláštní druh prázdnoty a oddělení bez zjevného spojení s ostatními lidmi ve společnosti.

Mohu vám však zaručit, že jste na dobré cestě našeho duchovního evolučního procesu. Všechno je přesně takové, jaké má být pro tuto fázi našeho úchvatného vzestupu. Tato aktuální situace je přítomná také proto, že jsme udělali další a docela velký krok.

Ve staré, umírající 3D realitě jsme nějak žili... a najednou - hups!... a jsme ve vyšších úrovních. Ty nám umožňují mnohem lépe se spojovat se našimi milovanými v novém duchovním prostoru. Zpočátku jakoby nevíme, co všecno to může pro nás znamenat a můžeme se cítit i popletení. Ale pak zjistíme o kolik je to teď lepší a budeme vděční za harmonii v naší duši.

Toto je důležitá část procesu. Znovu se spojujeme s dávnými bytostmi a s dávnými energiemi, ve kterých se opět tak dobře cítíme. Znovu v nás silně ožívá síla lásky, se kterou jsme tak rádi žili. Vstupujeme na jeviště, kde se mnohem víc zcela spojíme s našimi bratry a sestrami, milovanými lidmi. Mnohdy zdánlivě nezvládnutelné podmínky vytvářejí potřebu jednoty a pevného spojení. Na této planetě byl nedostatek jednoty velmi dlouhý čas a nyní přišel čas to změnit. Ti, kdo žijí jen pro sebe, berou si jen pro sebe, by si měli uvědomit, že dělají to, co neexistuje ve vyšších světech.

Jsme teď velmi povzbuzováni právě spojením mezi sebou. Lidé Hopi výmluvně říkají: "My jsme ti, na které jsme čekali." Současné aktuální planetární podmínky mohou být pociťovány jako nepříjemné, ale mají svůj důvod a pomáhají procesu vzestupu.

Ve vyšších oblastech se stále více spojujeme také v realitě našich snů. Jak se energie stále více uspořádávají, zažíváme stále více z našeho nebe na Zemi. Jak věci vibrují výše a výše, zažíváme rychlejší plnění našich přání. Každá manifestace se přirozeně projeví podle toho, jací vnitřně jsme a v co a jak mnoho věříme.

Čím více se oddáme novému, tím více zažijeme vyšších úrovní reality. A čím více si dovolíme být v souladu s naší duší nebo s pravdou a ponecháme být to, z čeho nemáme dobrý pocit, tím více zažijeme nebe tady na Zemi.

Jak opouštíme staré vzory, špatná pochopení, naivní víru, různé situace i další věci našich životů, jistě se brzy najdeme v nebi na Zemi. A zrcadlo našich činů nám dovolí dělat ustavičné změny nás samotných pro to, abychom se změnili v anděly na Zemi, kterými jsme se zaslíbili být.

Červen

Přinese další propojování. Je velmi dobré, že jsme s předstihem zvládli naše květnové úkoly a teď nám třeba zbyde více času na různý úklid. Dobře jsme přestáli období "velkého nákladu" nových energií v dubnu a v první polovině května. Retrográdní Merkur od 26.května do 20.června nám v tomto procesu dále pomůže.

Mnohem víc toho pro nás přijde v červnu. Věci budou mít svůj další nástup. Spojíme s novými lidmi a s novými věcmi. Naše nové začátky opravdu začnou! Ještě více se spolu spojíme. Spojíme se s těmi, kteří nám ukazují lepší cestu.

2012

Bude mít spoustu energie se silným ohniskem. Dalo by se říct, že to označí "konec světa". A mnoho lidí se také příliš soustřeďuje na tuto událost namísto toho, aby se soustředili na to, že žijí právě teď.

2012 jednoduše označí konec období nebo reality. Planety budou rozmístěné takovým způsobem, že cíle bude muset být dosaženo. Ti z nás, kteří jsou vnímaví, budou tuto událost cítit velmi intenzivně uvnitř sebe. To bude znamenat, že naplnění nastalo a my jsme přímo na cestě k cíli. A také v čase ode dneška až do roku 2012 zažijeme krok za krokem proces uvolňování minulosti a příchodu nového.

V roce 2012 nebudou žádné velké katastrofy, hrozné události nebo spousta utrpení. Přijde to, co budeme potřebovat a tyto události jednoduše potvrdí skutečnost, že jsme udělali to, co bylo potřeba udělat pro naši planetu v této době. A pak to také bude nový začátek nového velkolepého budování naší planety s novými energiemi. V té době již bude úplně každý z nás přesně vědět, co by měl udělat, aby žil k prospěchu všech. Nové budování planety opravdu začne v prosinci 2012.

Je mnoho lidí a mnoho různých úrovní duchovního vývoje. Někteří jsou připraveni již teď, jiní teprve začínají vzhlížet k nebi. A to je také v pořádku.

Takže prozatím, vězte, že naše nová spojení právě začínají a začínají se projevovat s velkou intenzitou. Spojujeme se s novou existencí a mnohým z nás začne život našich snů...

Vaše Karen

(kráceno)
translation 2008 by Sanny

Další Karenina poselství viz http://www.aktualni-energie.estranky.cz


Projekt Planetární (Krystalické Světelné) mřížky

Rozšiřme řady těch, co pracují na světelné mřížce a účastní se celosvětových meditací a přenosů.
Projekt planetární mřížky má obrovský význam a vliv na změny vědomí na Zemi.
Přidejme se k celoplanetárním přenosům Krystalické mřížky každý úplněk a novolunní.
Čím více se nás přidá, tím větší máme možnost měnit a podpořit změny na Zemi.
Je potřeba jednat!
Čím více lidí se připojí ke Krystalické mřížce, tím silněji podpoří matrici Nové Země a tím stabilnější bude náš postup do vyšších dimenzí světla.
Rozšiřme tuto výzvu a zúčastněme se a podpořme další k jejich účasti.
Šiřme Lásku!
Představte si!
Je pouze třeba, aby meditovalo 8 tisíc lidí (druhá odmocnina z 1% světové populace) na světový mír, aby byl mír přinesen do každého čtverečného metru světa! Toto tvrzení je podpořeno více než 50 projekty a mnoha publikovanými vědeckými studiemi renomovaných vědců jako je fyzik a expert na veřejnou politiku Dr. John Hagelin, vědec Gregg Braden a výzkumnice Lynne MacTaggart.
Přední vědci studující Jednotného Pole říkají, že meditace a zaměření pozornosti jsou DVĚ nejmocnější a vědecky prokázané metody k tvoření OPRAVDOVÝCH, VELKÝCH změn v tomto světě.
Mřížka zesiluje - Ať nadále záříme !
Čím více zesílíme masivní síť světla skrze společný a jednotný záměr, tím s větší milostí a stabilněji pokročíme do vyšších frekvencí světla: individuálně, jako naše společenství , stejně jako lidstvo a Gaia.
Jde o více než jen o společnou meditaci. Vytváříme a udržujeme masivní silové pole, abychom získali sílu posvátného ohně pro mřížku a pro svět. Cílem masivního harmonického rezonujícího pole, které je vytvořeno naším sjednocením na mřížce, je globální posun ve frekvenci, který napomůže zvýšenému duchovnímu probuzení mas.
Navíc tyto přenosy energie Nové Země nám jako jednotnému celku pomáhají pokročit do nové božské/lidské multidimenzionální matrice zatímco zůstaneme stabilní a v harmonii během těchto dnů zrychlené velké transformace.

Jako kolektiv a skrze naši jednotu světelné mřížky můžeme napomáhat v přeměně rušivé energie a můžeme pomoci vnést urychlený mír a léčení do oblastí planety země, které jsou poznamenány nezbytnými změnami při planetárním vzestupu.
Jak také víme, kdykoli se vytvoří skupina se záměrem srdce, síla záměru a výsledný efekt je několikanásobný - účinek se nesčítá, účinek se násobí. Neustálým aktivováním krystalické mřížky tvoříme nástroj pro toto znásobení našich sil.
Naše poslání na mřížce
My, jako lidské brány a zářiče krystalické energie, můžeme nasměrovat ohromné množství transformační energie z mřížky k určitým lidem, místům a událostem. Můžeme se také nabít či dobít nekonečnou energií tím, že se připojíme se k mřížce a budeme následovat našeho poslání ve vnějším světě.
Mřížka je zásobárna veškerého vědění naší planety a obsahuje matrici Nové Země. Synchronizováním našich myšlenek a záměrů srdce na mřížce tvoříme jednotnou harmonickou frekvenci, která propojuje naše kolektivní Vyšší Světlo s jedním silovým polem.
Na mřížce máme snadnější přístup k veškerému vědění. Máme snadnější přístup k neomezené energii. Otevíráme se našemu vyššímu Božskému/Lidskému potenciálu. Stáváme se alchymisty energií a mistry manifestace - jako JEDEN JEDNOTNÝ PAPRSEK SVĚTLA.
Tím, že se neustále budeme spojovat s Mřížkou a používat ji jako náš most do reality Nové Země, velmi ovlivníme a urychlíme náš individuální vývoj, vývoj na Planetě Zemi a masové probouzení lidstva.
Krystalická Mřížka:
Základna pro naši novou spiritualitu a matrice energie Nové Země
Přechodný most mezi světy
Masivní globální a univerzální "duchovní telekomunikační systém"
Zásobárna veškerého vědění naší planety
Spojuje vyšší vědomí lidstva na celém světě
Obdarovává nás stabilizací našeho transformačního procesu
Příklady jak používat mřížku:
K posílání Lásky a léčení druhých, k léčení sebe
K okamžitému spojení se s druhými lidmi a skupinami
K podpoře našeho individuálního vývoje i planetární transformace
K aktivaci kódů
K přístupu k Univerzálnímu Jazyku Světla
K rozvoji a přenosu telepatických schopností
Ke spojení světa s jednotným vědomím
Ke komunikaci s vyššími Světelnými Inteligencemi
Jako vstupní a výstupní místo pro mezidimenzionální cesty
K ztělesnění Absolutního Vědění
Způsoby ke spojení
-jděte do svého srdce a prohlašte to
-požádejte Vaši vyšší inteligenci, aby Vás provázela
-čistý záměr
-v tichosti vědění
-meditací, vizualizací a každým vdechnutím
-harmonizací s krystalickými energiemi
-užitím programovaných krystalů
-spojením s plným uzemněním lidské formy
-spojením při skupinových meditacích, rituálech a ceremoniích
Zdroj: Children of the Sun - Planetary Grid Project (http://sunchildren.ning.com/group/planetarygridproject)
Překlad: Markétka (www.hadisila.blog.cz)

PS Příklad meditace/vizualizace na aktivaci krystalické mřížky naleznete zde:

Delfíni

23. května 2008 v 11:37 | Markétka |  Obrázky
Toto je obrázek (nejen) pro všechny, kteří mi posílají díky, pozdravy a další :-)
Markétka

Terapie Anděl odpuštění a Anděl zázraku 29.5.

21. května 2008 v 7:46 | Markétka |  AKTUÁLNĚ
29.5. ve 20 hodin uskutečním terapii vyššími energiemi Anděl odpuštění - Štěstí a Anděl zázraku - Milost
Popis energie Anděla odpuštění naleznete zde
Popis energie Anděla zázraku naleznete zde
Tato terapie je nově spojena s finančním příspěvkem 200 Kč.

Pokud se chcete této terapie na dálku zúčastnit,

1) pošlete prosím tuto částku na účet

134268221/0300
Do zprávy pro příjemce pro vaši identifikaci prosím uveďte své celé jméno a jako variabilní symbol své telefonní číslo.
Pro potřebné informace pro platbu ze zahraničí / Slovenska mi prosím napište na hadisila@seznam.cz
Částku je třeba odeslat v dostatečném čase před terapií. U lidiček, co se hlásí pravidelně nebo je již znám, postačí, pokud peníze dojdou i o něco déle. Důvěřuji, že výměna energií bude zachována.

2) a po zaplacení se přihlaste k tomuto příspěvku do komentářů do 1950 hodin 29.5. 2008.


Napište tam prosím celé své jméno (tj. jméno a příjmení) a místo - město, kde v době terapie budete.


Pokud budete přihlašovat někoho druhého, je velmi důležité, abyste měli jeho svobodný a dobrovolný souhlas.


Přihlášky platí pouze pokud je napíšete do komentářů k tomuto příspěvku/pozvánce.

Těším se..

Markétka
PS
Toto je skupinová terapie vyššími energiemi.
Při skupinové terapii posílám dvě zvolené vyšší energie do přítomného okamžiku.
U individuální terapie to je také do dětství a do minulého života/minulých životů. (Více informací zde)
Terapie trvá přibližně 30 minut.
Co máte dělat při terapii?

Je dobré si sednut či lehnout, uvolnit se a zklidnit se. Ke zklidnění a uvolnění je vhodné zaměřit svou pozornost na tělo spíše než na myšlenky (platí pro ty, kteří mají méně zkušeností s meditací apod.).
Dobré je také se uvolnit již dříve než terapie začne a po terapii nic namáhavého nedělat a spíše být v klidu.
Pro podporu účinnosti terapie doporučuji před terapií nejíst těžká a tučná jídla.
Co to je terapie?

Terapie je energetický přenos do jemnohmotných energetických drah lidského těla a do různých vrstev aury. Navíc mohou být prostřednictvím energetické práce regulovány i poruchy v auře. Vše probíhá velmi jemným způsobem. Světelné bytosti vám láskyplně pomůžou a podpoří ve vaší aktuální životní situaci.

Jak terapie probíhá?

Existují obecná pravidla. Aby se to lépe psalo, napíši to ze své pozice (pozice terapeuta, tj. toho, kdo tzv. posílá energii):

Nejprve se uzemním.
Po té navážu spojení s žádanou energií/energiemi. Přitom poprosím, aby jsem posílala energii z Lásky a vše proběhlo jemně a laskavě.
Pak navážu energetický kontakt, spojení s klientem (klienty).
Pak klientovi uhladím auru a také ho uzemním.
Dále přenáším energii do těla klienta. Do různých jeho částí.
Po té se soustředím na jednotlivé vrstvy aury a ty také naplňuji vyšší energií. Buď jednu či více, podle toho jak to intuitivně vnímám.
Pak následuje česání aury. Prsty sčesávám energii bloků, která se působením vyšší energie uvolnila.
Pak přejdu k působení na jednotlivé čakry.
Nakonec udělám cirkulování (do aury klienta osmičky značící nekonečno) a odpojím se od klienta se slovy díky.
Poté dokončím odpojení od klienta umytím si rukou.

Toto je postup, který podrobněji naleznete například v knize Léčení Andělů, Archandělů a Mistrů v praxi - Petra Schneider a Gerhard K. Pieroth (vydala Fontána).

(PS je výňatek z mého článku o terapii vyššími energiemi, zdroj článku : www.hadisila.blog.cz) , podrobnější informace k terapii vyššími energiemi - andělskými, archandělskými, mistrovskými, mayskými apod. lze nalézt v článcích v rubrice "Terapie vyššími energiemi")

Světelná mřížka - záměr a pozvánka na zprostředkování

14. května 2008 v 12:06 | Markétka |  AKTUÁLNĚ
Celosvětová meditace a přenosy Světelná mřížka 19.5.
Záměr: Aktivace a Sladění se s Krystalickým Harmonickým tónem
Nový harmonický tón je nyní ukotvován na naší planetě a připravuje cestu pro naši zrychlenou přeměnu do multidimenzionální reality.
Zatímco starý svět se hroutí, simultánně se objevuje struktura Nové Země. Díky této zrychlené nové energii máme lepší schopnost spojení s živoucí krystalickou silou, která nám velmi pomáhá se stabilizovat ve vyšší rychlosti světla vyšší dimenze.
Toto pondělí (tj. 19.5.08) a během oslav úplňku Wesak se vědomě spojíme s Krystalickou mřížkou a ještě hlouběji se sladíme s čistotou krystalické frekvence, která je harmonickým tónem Nové Země.
Vedle tohoto záměru budeme také podpořeni Týmem, který aktivuje světelná těla (http://sunchildren.ning.com/group/lightbodyactivationteam)
Zaměříme se také na modlitby lásky a soucítění pro Barmu a Čínu.
překlad: Markétka (www.hadisila.blog.cz)
PS Pro ČR: 20 hodin. (Paříž 20h, Sydney 20h, New York 21h) Datum 19.5. stanoven Children of the Sun
Pokud jste jinde v zahraničí, lze si najít odpovídající čas zde: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
POZVÁNKA NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OD MARKÉTKY:
Pokud chcete, abych vám zprostředkovala energii Světelné mřížky, tj. tzv. poslala její energii a po vašem sladění s touto energií vás na Světelnou mřížku napojila,
přihlaste se níže do komentářů.
Zprostředkování je spojeno s finančním příspěvkem 100 Kč.
Pokud se chcete zprostředkování energie Světelné mřížky zúčastnit,

1) pošlete prosím tuto částku na účet

134268221/0300

Pro vaši identifikaci napište do zprávy pro příjemce celé své jméno (tj. jméno a příjmení) a jako variabilní symbol své telefonní číslo.

Pro potřebné informace pro platbu ze zahraničí / Slovenska mi prosím napište na hadisila@seznam.cz

2) a po zaplacení se přihlaste k tomuto příspěvku do komentářů tentokrát 19:00 19.5.08

Do komentářů napište celé své jméno a město (místo, kde budete v době zprostředkování) a také, že chcete energii zprostředkovat.

Pokud budete přihlašovat ostatní, mějte prosím jejich svobodný a dobrovolný souhlas.

Přihlášky platí pouze pokud je napíšete do komentářů k tomuto příspěvku.

Těším se..

Markétka


PS Co je dobré dělat, když jsem se přihlásil/a na zprostředkování?

Základní doporučení:

"Pro klienta, kterému je energie posílána (zprostředkována) je dobré, aby si sednul či lehnul, uvolnil se a zklidnil. Ke zklidnění a uvolnění je vhodné zaměřit svou pozornost na tělo spíše než na myšlenky (platí pro ty, kteří mají méně zkušeností s meditací apod.).

Dobré je také se uvolnit již dříve než terapie/přenos začne a po terapii/přenosu nic namáhavého nedělat a spíše být v klidu.

Pro podporu účinnosti terapie/přenosu doporučuji před terapií nejíst těžká a tučná jídla."

Terapie energiemi Hvězda Krásy a Anděl Strážný

10. května 2008 v 9:20 | Markétka |  AKTUÁLNĚ
15.5. ve 20 hodin uskutečním terapii vyššími energiemi Hvězda krásy a Anděl Strážný - podívej se hlouběji
HVĚZDA KRÁSY
Nahlédněte do hlubin a objevte krásu všude
Tato hvězda zrcadlí spanilost podstaty. Ukazuje nám nádheru a světlo naší duše. Je to krása, která rozkvétá z našeho nitra a zjevuje se v kvalitách bytí, jenž nazýváme láskou, mírností, harmonií, jasností, vyvážeností, souměrností a jednotou. Z lásky k sobě samým vyrůstá skutečná a přirozená krása. Když se vidíme ve své jedinečné nádheře a dokážeme se milovat, jsme schopni tuto krásu vidět v jiných lidech, jsme schopni proniknout vnějšími formami jevů, pohlédnout za závoj a vnímat skrytou krásu a harmonii v tom, co vidíme, v našich bližních i v přírodě, která nás obklopuje.
Naučte se vidět krásu v sobě, v ostatních i v přírodě. Nechte svou vlastní vnitřní krásu rozkvést a vytvářejte ji ve svém životě. Zasvěťte svůj život tomu, co je skutečné, krásné a dobré. Jak v nebi, tak i na zemi.
Jen ten, kdo v dokonalém sebeodevzdání hledí na strom či hvězdy nebo třpytící se hladinu řeky, ví, co je krása. A když skutečně vidíme, jsme ve stavu lásky.
-Krišnamurti
Zdroj: zdroj: S. H. Gerull, C. C. Walter: Hvězdné paprsky
ANDĚL STRÁŽNÝ - PODÍVEJ SE HLOUBĚJI
Je třeba. Abyste zaměřili svou pozornost pod povrch dané záležitosti, protože je tam skrytá informace, o které dosud nevíte (a nebo si ji nepřipouštíte). Váš Anděl Strážný vás na ni upozorní, ale je nutné, abyste byli otevření vůči jeho znamením.
Andělé vaši otázku neodmítají, pouze se vás snaží přimět, abyste do celé záležitosti pronikli hlouběji. Možná vám pomůže se v tichu posadit a zaposlouchat se do svého nitra. Nebo se můžete obrátit na odborníka, který vám o dané věci řekne víc.
Čas a úsilí, které vás to bude stát, se vám bohatě vrátí. Andělé dohlédnou na to, abyste během doby, kdy se budete snažit získat zmíněnou informaci, nepromeškali žádnou příležitost. Pozorně sledujte znamení kolem vás i vaše vnitřní intuitivní pocity.
zdroj: Doreen Virtue, Ph.D: Andělé a Svatí

Tato terapie je nově spojena s finančním příspěvkem 150 Kč.

Pokud se chcete této terapie na dálku zúčastnit,

1) pošlete prosím tuto částku na účet

134268221/0300
Do zprávy pro příjemce pro vaši identifikaci prosím uveďte své celé jméno a jako variabilní symbol své telefonní číslo.
Pro potřebné informace pro platbu ze zahraničí / Slovenska mi prosím napište na hadisila@seznam.cz
Částku je třeba odeslat v dostatečném čase před terapií. U lidiček, co se hlásí pravidelně nebo je již znám, postačí, pokud peníze dojdou i o něco déle. Důvěřuji, že výměna energií bude zachována.

2) a po zaplacení se přihlaste k tomuto příspěvku do komentářů do 1950 hodin 15.5. 2008.


Napište tam prosím celé své jméno (tj. jméno a příjmení) a místo - město, kde v době terapie budete.


Pokud budete přihlašovat někoho druhého, je velmi důležité, abyste měli jeho svobodný a dobrovolný souhlas.


Přihlášky platí pouze pokud je napíšete do komentářů k tomuto příspěvku.

Těším se..

Markétka
PS
Toto je skupinová terapie vyššími energiemi.
Při skupinové terapii posílám dvě zvolené vyšší energie do přítomného okamžiku.
U individuální terapie to je také do dětství a do minulého života/minulých životů.
Terapie trvá přibližně 30 minut.
Co máte dělat při terapii?

Je dobré si sednut či lehnout, uvolnit se a zklidnit se. Ke zklidnění a uvolnění je vhodné zaměřit svou pozornost na tělo spíše než na myšlenky (platí pro ty, kteří mají méně zkušeností s meditací apod.).
Dobré je také se uvolnit již dříve než terapie začne a po terapii nic namáhavého nedělat a spíše být v klidu.
Pro podporu účinnosti terapie doporučuji před terapií nejíst těžká a tučná jídla.

Další články